Αυτές τις ημέρες διεξάγεται το 41ο Διεθνές Συνέδριο των Επιτρόπων για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και των Προσωπικών Δεδομένων (International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners – ICDPPC).

Στο πλαίσιο αυτού, o Οργανισμός Electronic Privacy Information Center -EPIC δημοσίευσε Διεθνή Εξαγγελία με την οποία καλεί την παύση της χρήσης της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου (facial recognition). Η οργάνωσή μας, μαζί με πλήθος άλλων οργανώσεων, όπως η Privacy International, η Access Now, η Algorithmic Justice League, η Digitalcourage e.V. κ.α., και ιδιώτες έχουν υπογράψει την εν λόγω διακήρυξη.

Το κείμενο της διακήρυξης καλεί, μεταξύ άλλων, τα κράτη να αναστείλουν τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου για σκοπούς μαζικής παρακολούθησης, καθώς και να προχωρήσουν στη θέσπιση των αναγκαίων νομικών κανόνων, τεχνικών προτύπων, και δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου η περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση της εν λόγω τεχνολογίας στο μέλλον να βρίσκεται σε σύμπλευση με τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την απαγόρευση των διακρίσεων.

Μπορείτε να υπογράψετε τη διακήρυξη ή ως ιδιώτης είτε ως οργανισμός εδώ.

Θυμίζουμε ότι η οργάνωση μας έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε ανάλογες δραστηριότητες, όπως την υπογραφή των Διεθνών Κατευθυντήριων Γραμμών για την Τεχνητή Νοημοσύνη που είχε δημοσιεύσει η EPIC στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου το 2018. Μάλιστα πέρυσι, είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε σε αυτό το συνέδριο.