Σήμερα η Homo Digitalis και η Ένωση Καταναλωτών “Η Ποιότητα της Ζωής” (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) απηύθυναν από κοινού αίτημα προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για την έκδοση Γνώμης επί του Ν. 4624/2019 περί εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

Η ΑΠΔΠΧ έχει διαδραματίσει με τις αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και οδηγίες της ενεργητικό και καίριο ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στην Ελληνική επικράτεια, και θεωρούμε ότι για ακόμα μία φορά, με δική της πρωτοβουλία θα ασκήσει την συμβουλευτική της εξουσία.

Επιπροσθέτως ωστόσο, βάσει της δυνατότητας που προσφέρει το Άρθρο 58 GDPR, και προκειμένου να επισημάνουμε με τη σειρά μας ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών το πλήθος των παρερμηνειών και παραλείψεων που εντυπώνονται στις διατάξεις του Ν.4624/2019 αιτούμαστε σήμερα την έκδοση Γνώμης προς το κοινό από την ΑΠΔΠΧ επί του συνόλου των διατάξεων του Ν. 4624/2019 αναφορικά με τη συνεκτικότητα αυτών με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/680.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του κοινού αιτήματός μας (αρ. πρωτ. κατάθεσης: 6354/20.09.2019) εδώ.