Σήμερα, 15 Μαΐου 2019,  η European Digital Rights (EDRi) μαζί με άλλες 45 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκούς και ιδιωτικούς φορείς από 15 διαφορετικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Homo Digitalis, απέστειλαν ανοιχτή επιστολή προς τους Ευρωπαίους νομοθέτες, ενημερώνοντάς τους για τους κινδύνους που επιφέρει η ευρεία χρήση της τεχνολογίας ελέγχου πακέτων σε βάθος (deep packet inspection).

Η εν λόγω τεχνολογία έχει σημαντικές δυνατότητες παρείσφρησης στην ιδιωτικότητα των χρηστών, ωστόσο οι εταιρίες παροχής κινητής τηλεφωνίας συνεχίζουν να την χρησιμοποιούν για να ερευνούν το περιεχόμενο των επικοινωνιών μας και να συλλέγουν πληροφορίες όπως π.χ. τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε και το υλικό που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Με την εξάπλωση της εφαρμογής του μηδενικού συντελεστή σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (πλην δύο) οι εταιρίες χρησιμοποιούν την εν λόγω τεχνολογία προκειμένου να παρέχουν πακέτα που δίνουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες μόνο υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών (π.χ. πακέτα μόνο για χρήση του διαδικτύου για συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ.).

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την επιστολή στο σχετικό άρθρο της EDRi και να δείτε το πλήρες κείμενο αυτής εδώ.