Με την ανοικτή μας επιστολή καλούμε τους Ευρωβουλευτές της Επιτροπής για τις Πολιτικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις (LIBE) να αντιταχθούν κατά της υποχρεωτικής χρήσης αποτυπωμάτων στις εθνικές ταυτότητες.

H υποχρεωτική χρήση αποτυπωμάτων προβλέπεται στις διατάξεις της πρότασης κανονισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Η ψηφοφορία είναι στις 11 Μαρτίου.

Η κοινή μας ανοικτή επιστολή βρίσκεται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ