Συνάντηση γνωριμίας της Homo Digitalis με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Homo Digitalis είχε τη χαρά να συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρόντες στη συνάντηση, ήταν ο Πρόεδρος της Αρχής κ. K. Μενουδάκος, καθώς και οι κύριοι Β. Zορκάδης (διευθυντής Γραμματείας) και Η. Αθανασιάδης (προϊστάμενος Επικοινωνίας). Τη Homo Digitalis εκπροσώπησαν η κυρία Ε. Βαμβακά και οι κύριοι Κ. Κακαβούλης και Ε. Μανδράκης.

Μιλήσαμε για το ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα για τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και τη συμμόρφωση των ελληνικών ενδιαφερόμενων μερών με αυτόν.

Ενδιαφερθήκαμε για την ανταπόκριση που λαμβάνει η Αρχή από τους πολίτες σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της αποστολής της Αρχής και τις σχετικές προκλήσεις και θεωρούμε αναγκαία την ενίσχυσή της με ανάλογα μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

Εκ μέρους της Αρχής εκφράστηκε η ικανοποίηση για την παρουσία μιας ΜΚΟ που ασχολείται με την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων, η οποία είναι ικανή να ενισχύσει το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και να αναδείξει τη σημασία τους στην Ελλάδα. Οι δύο πλευρές αναζητήσαμε πιθανότητες συνεργασίας για την ανάδειξη και προστασία των δικαιωμάτων αυτών.

Η Homo Digitalis στηρίζει το σημαντικό έργο που επιτελεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αξίες που υπηρετεί. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με τη δράση μας και το διάλογο μαζί της θα συμβάλλουμε στην εκπλήρωση της αποστολής της.