Σήμερα, Τετάρτη 5.12.2018, και ενόψει της επερχόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (6-7 Δεκεμβρίου), 18 οργανώσεις απέστειλαν επιστολή στο σύνολο των Κρατών Μελών της Ε.Ε. εκφράζοντας τις έντονες ανησυχίες τους αναφορικά με τις αναθεωρήσεις που προτείνει η Αυστριακή Προεδρία στο σχέδιο Κανονισμού για την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις (“e-evidence”).

Μεταξύ των οργανώσεων αυτών, είναι η EDRi, η Electronic Frontier Foundation, το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE), η Access Now, η Privacy International, και πλήθος εθνικών οργανώσεων ψηφιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Homo Digitalis.

Θεωρούμε ότι οι συμβιβασμοί που παρουσιάζει η Αυστριακή προεδρία δεν καταφέρνουν να δώσουν λύσεις στα σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν από την προτεινόμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, το κείμενο:

-μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα των αρχών εκτέλεσης να αρνηθούν την αναγνώριση και την εφαρμογή εντολής λόγω παραβίασης των διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

-θεωρεί λανθασμένα ότι τα δεδομένα που δεν αφορούν περιεχόμενο είναι λιγότερο ευαίσθητα σε σχέση με τα δεδομένα περιεχομένου, σε αντίθεση με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) – ειδικά ΔΕΕ Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 Tele2 Sverige AB και C-698/15 U.K. Secretary of State (παρ.99) και ΕΔΔΑ Απόφαση Big Brother Watch και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου (παρ. 355-356),

-εξετάζει τη δυνατότητα έκδοσης εντολής άνευ εγκρίσεως από δικαστική αρχή, μη λαμβάνοντας υπόψη την επαναλαμβανόμενη νομολογία του ΔΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Απόφασης C-203/15 Tele2 Sverige AB και C-698/15 U.K. Secretary of State (παρ. 120),

-δεν παρέχει επαρκή ασφάλεια δικαίου,

-υπονομεύει το ρόλο των κρατών εκτέλεσης, και κατ’ επέκταση την δικαστική συνεργασία.

Αντίστοιχες απόψεις έχουν εκφράσει: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, αξιότιμοι δικαστές (π.χ. German Association of Judges), εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ακαδημαϊκοί,  το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE), και η Επιτροπή Meijers, μεταξύ άλλων.

Σε εθνικό επίπεδο, η Homo Digitalis κατέθεσε σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την δική της επιστολή (Αρ. Πρωτ. 4568/5.12.2018), εκφράζοντας με τη σειρά της τους προβληματισμούς της και τις ανησυχίες της για τις διατάξεις αυτές.

Μπορείς να βρεις ένα ακριβές αντίγραφο της επιστολής μας εδώ.

Τέλος, μπορείς να μάθεις περισσότερα για τη συλλογική δράση σε κοινοτικό επίπεδο εδώ.