«Αγαπητέ Mark Zuckerberg,

Τι κοινό έχουν το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφεια, ένας Δανός βουλευτής και ένας παρουσιαστής ειδήσεων από τις Φιλιπίννες; Έχουν όλοι υπάρξει υποκείμενα κακής εφαρμογής των κοινοτικών προτύπων του Facebook. Όμως, σε αντίθεση με το μέσο χρήστη, ο καθένας από αυτούς κίνησε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, μπόρεσε να έρθει σε επαφή με το προσωπικό του Facebook και, σε κάποιες περιπτώσεις, να λάβει μία επίσημη απολογία και να επαναφέρει το περιεχόμενο που είχε δημοσιεύσει στο Facebook. Για τους περισσότερους χρήστες, το περιεχόμενο που διαγράφει το Facebook, δεν επαναφέρεται ποτέ και μπορεί να απαγορευτεί η χρήση της πλατφόρμας για κάποιους χρήστες, ακόμα και σε περιπτώσεις λάθους.»

‘Ετσι ξεκινάει η επιστολή που έστειλαν 80 οργανώσεις από όλο τον κόσμο στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Facebook. Ανάμεσα τους ήταν οι σημαντικότερες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών δικαιωμάτων. Από ελληνικής πλευράς, την επιστολή υπέγραψε η Homo Digitalis.

Με την επιστολή αυτή, ζητήσαμε από το Facebook:

– Να δημιουργήσει και να θέσει σε εφαρμογή ένα μηχανισμό μέσα από τον οποίο οι χρήστες θα μπορούν να προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους για τη διαγραφή περιεχομένου που δημοσίευσαν στην πλατφόρμα,

– το περιεχόμενο που διαγράφηκε από το Facebook να επανεξετάζεται από έναν άνθρωπο και όχι από κάποιον αλγόριθμο, όταν ένας χρήστης υποβάλλει ένσταση κατά της διαγραφής αυτής,

– να δίνει σαφείς, λεπτομερείς και προσωπικές εξηγήσεις στον κάθε χρήστη σχετικά με τους λόγους για τους οποίους διαγράφηκε η δημοσίευσή του,

– να ενημερώνει το χρήστη για το δικαίωμά του να ασκήσει ένσταση κατά της διαγραφής αυτής,

– να δημοσιοποιεί συχνά στοιχεία σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζει τις πολιτικές του σχετικά με τη διαγραφή περιεχομένου.

Με πάνω από δύο δισεκατομμύρια χρήστες, το Facebook είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα επικοινωνίας παγκοσμίως. Είναι λογικό κάποιες από τις αποφάσεις που λαμβάνονται είτε από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί είτε από το ανθρώπινο προσωπικό που απασχολεί σχετικά με τη διαγραφή περιεχομένου, να είναι λανθασμένες.

Οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζονται απέναντι σε τέτοια πιθανά λάθη και να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση της διαγραφής που έγινε σε βάρος τους.

Ολόκληρη η επιστολή είναι διαθέσιμη στα αγγλικά εδώ.