Στις 05.11, η Η Ηomo Digitalis κατέθεσε Αναφορά στην Βουλή των Ελλήνων (Αρ.Πρωτ: 4661) σχετικά με τη χρήση του συστήματος «IBORDERCTRL» στα ελληνικά σύνορα, θέτοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την επίσημη ιστοσελίδα του IBORDERCTRL για την πιλοτική εφαρμογή του στην Ελλάδα το εν λόγω σύστημα έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Η2020 με το ποσό των 4.501.877 ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί κατά μήκος των ελληνικών συνόρων με την Αλβανία, την Βουλγαρία, το FYROM, και την Τουρκία σε πεζούς, σε λεωφορεία, σε αυτοκίνητα, σε επιβάτες τραίνων, και σε εμπορευματικούς συρμούς που διασχίζουν τα σύνορα αυτά.

Για τις πρώτες τρεις κατηγορίες υπεύθυνος για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θα είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ΚΕ.ΜΕ.Α το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ για τις υπόλοιπες δύο κατηγορίες υπεύθυνος για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θα είναι το ΚΕ.ΜΕ.Α σε συνεργασία με τη ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, πλέον ανώνυμη εταιρεία η οποία ανήκει 100% στον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato Italiane Group (FSI).

Το σύστημα IBORDERCTRL παρουσιάζεται ως ένα σύστημα που έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει ψευδείς δηλώσεις των ταξιδιωτών βασιζόμενο σε εκφράσεις των προσώπων τους (!). Ωστόσο τα δέκα έγγραφα που αποτελούν αξιολογήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω συστήματος (ήτοι, Requirement Analysis Report, Reference Architecture and components specifications, Data Collection Devices – specification, First version of all technological tools and subsystems, Second version of all technological tools and subsystems for integration, First version of the iBorderCtrl software platform, Second version of the iBorderCtrl software platform, Integration Plan, Early version of the integrated prototype και Experimental Design for Pilot Deployment and Evaluation) παραμένουν εμπιστευτικά.

Επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί από επιστημονικούς φορείς η ορθότητα των ισχυρισμών των φορέων που ανέπτυξαν το σύστημα IBORDERCTRL. Άρα, η αξιοπιστία του και η εγκυρότητά του δεν μπορεί να αποδειχθεί.

Επιπλέον, εμπιστευτικές παραμένουν και όλες οι μελέτες σχετικά με την πρόοδο και την έρευνα που έλαβε χώρα κατά την ανάπτυξη του συστήματος (ήτοι, Periodic Progress Report, Annual Report, Periodic Progress Report 2, Annual Report 2 ), καθιστώντας αδύνατο και πάλι τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος αυτού.

Τέλος, όλες οι μελέτες και τα σχετικά έγγραφα της νομικής και ηθικής αξιολόγησης του εν λόγω συστήματος (ήτοι, Ethics advisor’s first report, Ethics of profiling, the risk of stigmatization of individuals and mitigation plan, Ethics Advisor, EU wide legal and ethical review report ) παραμένουν επίσης εμπιστευτικά (!). Επομένως και πάλι είναι αδύνατο να ελεγχθεί εάν το συγκεκριμένο σύστημα είναι συμβατό με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν υπάρχει ειδική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης, το δικαίωμα διατύπωσης της άποψής του, το δικαίωμα να απαιτήσει αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη κατόπιν της εν λόγω αξιολόγησης από το σύστημα IBORDERCTRL και το δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης αυτής.

Επίσης, εξαιτίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των νομικών και ηθικών μελετών αξιολόγησης, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το σύστημα IBORDERCTRL δεν καταλήγει στις αποφάσεις του με βάση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σύμφωνα με τα Άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2016/680 και τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 52 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης χρηματοδότησε με €4.501.877, μέσω του προγράμματος Η2020, το εν λόγω σύστημα, αλλά δεν έχει καμία πρόσβαση ούτε στις τεχνικές προδιαγραφές του για να ελέγξει την εγκυρότητά του συστήματος, αλλά και ούτε στις νομικές μελέτες για να διαπιστώσει τη νομιμότητα της εφαρμογής του (!). 

Αντιθέτως, σύμφωνα και πάλι με την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι φορείς που συμμετέχουν ενδέχεται να καρπωθούν στο μέλλον εξαιτίας της «τεχνογνωσίας» που αποκόμισαν και της αναπτυσσόμενης αγοράς στον τομέα της ασφάλειας των συνόρων το ποσό των 118 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μπορείς να δεις ένα απλό αντίγραφο από το πλήρες κείμενο της αναφοράς  και τις ερωτήσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό εδώ.

Καλούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες Βουλευτές να υιοθετήσουν την αναφορά αυτή.