Επιστολή της Homo Digitalis στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα την πρόταση τροποποίησης  στο σχέδιο Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ.

Στις 24 Απριλίου 2018 η Homo Digitalis απευθύνθηκε με επιστολή στο σύνολο των Ελλήνων βουλευτών, προτείνοντάς τους να προωθήσουν την υιοθέτηση διάταξης στο άρθρο 67 του Σχεδίου Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία θα προβλέπει ότι:

«οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, οργανώσεις, σωματεία που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως και στους καταστατικούς σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με τη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να έχουν το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκειμένου των δεδομένων να ασκούν το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία».

Η πρόταση αυτή είναι απόλυτα σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 80, παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε).

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της επιστολής εδώ.