Η Homo Digitalis υπογράφει την ανοιχτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φαίνεται ότι στο σύντομο μέλλον ρομπότ ή ρομποτικές εφαρμογές θα χρησιμοποιούνται σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα ρυθμίζει τη δράση τους, διασφαλίζοντας τις αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πλαίσιο αυτό δε θα πρέπει να εξεταστεί μόνο από την οικονομική και τη νομική του πλευρά, αλλά θα πρέπει να γίνει μία ολιστική προσέγγιση του θέματος, η οποία θα περιλαμβάνει κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και ηθικές πτυχές.

Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του και πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε:

«τη δημιουργία μακροπρόθεσμα ενός ειδικού νομικού καθεστώτος για τα ρομπότ, ώστε τουλάχιστον τα πιο εξελιγμένα, αυτόνομα ρομπότ να αναγνωρίζονται ως ηλεκτρονικά πρόσωπα με υποχρέωση επανόρθωσης τυχόν ζημίας που προκαλούν, και ενδεχομένως εφαρμογή της ηλεκτρονικής αυτής προσωπικότητας σε περιπτώσεις στις οποίες τα ρομπότ λαμβάνουν αυτόνομα αποφάσεις ή έρχονται με άλλον τρόπο σε ανεξάρτητη διάδραση με τρίτα μέρη»

Επιστήμονες και κατασκευαστές που εξειδικεύονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική, ειδικοί νομικοί, επιστήμονες υγείας, καθηγητές πανεπιστημίου στους συναφείς τομείς, καθώς και οργανώσεις με τομείς δράσης τους ανωτέρω, καθώς και την ηθική, απευθύνονται με ανοιχτή επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανωτέρω πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σκοπός τους είναι να στηρίξουν την προσπάθεια δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου στον ευρωπαϊκό χώρο, που θα ρυθμίζει τη δράση των ρομπότ, προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και περιορίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από τη δράση τους. Θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δημιουργήσει ένα υλοποιήσιμο κανονιστικό πλαίσιο για καινοτόμα και υπεύθυνη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ρομποτικής, με αποτέλεσμα την απόλαυση ακόμα περισσότερων πλεονεκτημάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες και την κοινή ευρωπαϊκή αγορά.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι:

  1. Είναι αναγκαίο να γίνει μία ολιστική προσέγγιση του θέματος για τη δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου.
  2. Από ηθικής και νομικής σκοπιάς δεν είναι δυνατή η δημιουργία νομικής προσωπικότητας για τα ρομπότ, η οποία θα βασίζεται σε κάποιο από τα υπάρχοντα πρότυπα Δικαίου όπως υφίστανται μέχρι σήμερα.

Η Homo Digitalis, συντασσόμενη με τις απόψεις που εκφράζονται στην ανοιχτή επιστολή, αποτελεί έναν από τους υπογράφοντές της, μέσω της προέδρου της οργάνωσης, Ελπίδας Βαμβακά.

Εάν ανήκεις και εσύ στα άτομα ή στις οργανώσεις, τα οποία μπορούν και επιθυμούν να υπογράψουν την επιστολή και να ενισχύσουν με αυτό τον τρόπο την προσπάθεια που γίνεται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο:

https://www.robotics-openletter.eu/