Στις αρχές Ιουνίου, η Homo Digitalis προσχώρησε σε έναν μεγάλο αριθμό οργανώσεων που καλούv την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγγυηθούν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και εκτός σύνδεσης!

Η δημόσια διοίκηση, οι τράπεζες και οι προμηθευτές ενέργειας, καθώς και οι εργοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και άλλοι, έχουν μεταφερθεί στο διαδίκτυο και τα γκισέ, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι τηλεφωνικές γραμμές εξαφανίζονται. Ωστόσο, πάνω από το 40% του ευρωπαϊκού πληθυσμού εξακολουθεί να στερείται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, γεγονός που τους εμποδίζει να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες βασικές υπηρεσίες. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη επομένως να εξασφαλιστεί η πολυκαναλική (συμπεριλαμβανομένης της off-line) πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες.

Μπορείτε να υπογράψετε τη σχετική ανοιχτή επιστολή εδώ.

Συντονιστής αυτής της δράσης είναι η Lire et Écrire, μια οργάνωση για τον αλφαβητισμό με έδρα το Βέλγιο. Από το 1983, ο οργανισμός παρέχει δωρεάν εκπαιδεύσεις και έρευνα σχετικά με τον αναλφαβητισμό.