Στο πλαίσιο της Απόφασης 13/2024 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της στις 2/4/2024, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είχε λάβει εντολή να προβεί στο σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκλήρωση της συμμόρφωσής του με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, όπως αυτές περιγράφονται στο σώμα της Απόφασης, εντός προθεσμίας 3 (τριών) μηνών από τη λήψη της.

Δεδομένου οτι την Τρίτη 2/7/2024, συμπληρώθηκαν 3 μήνες, αποφασίσαμε να στείλουμε επιστολή στην ΑΠΔΠΧ την Τετάρτη 3/7/2024 (αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5662/03-07-2024) με την οποία αιτούμαστε να μας γνωστοποιήσει εάν η Αρχή έχει λάβει σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναφορικά με την ολοκλήρωση της συμμόρφωσής του, ως εκείνο όφειλε.

Μένει να δούμε το επίπεδο της συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί σε αυτούς τους τρείς μήνες, για μία υπόθεση που είναι άκρως σημαντική.