Η Homo Digitalis ενώνει τη φωνή της με την epicenter.works και άλλες 16 οργανώσεις, υποστηρίζοντας ένα ανοιχτό διαδίκτυο και μια ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Με τη κοινή μας δήλωσή εκφράζουμε τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις τρέχουσες συζητήσεις για το μέλλον του ρυθμιστικού πλαισίου του τομέα των τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Μετά τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα “Πώς να κυριαρχήσουν οι ανάγκες της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές” (η “Λευκή Βίβλος”) και ενόψει του επικείμενου Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της 21ης Μαΐου 2024, καλούμε τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που θα ενισχύει τον ανταγωνισμό των εταιριών και θα έχει στο κέντρο της προσοχής της τον καταναλωτή, και εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας για οποιεσδήποτε προτάσεις για πρόωρες και αδικαιολόγητες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Ανησυχούμε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάνει αναφορά σε προτεινόμενα μέτρα που θα οδηγούσαν σε μείωση του ανταγωνισμού και θα περιόριζαν τη διαθεσιμότητα προσιτών επιλογών για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Ως εκ τούτου, εκφράζουμε τη λύπη μας για τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λευκή Βίβλο και σε διάφορες δημόσιες δηλώσεις μετά τη δημοσίευσή της.

Καλούμε τους υπουργούς της ΕΕ να υιοθετήσουν μια προσέγγιση υπέρ του ανταγωνισμού, της θετικής καινοτομίας και με επίκεντρο τον καταναλωτή, αντιτιθέμενοι σθεναρά σε κάθε σενάριο πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει σε νομική αβεβαιότητα και επιζήμιες συνέπειες για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και το ανοικτό διαδίκτυο.

Μπορείτε να διαβάσετε την κοινή μας δήλωση εδώ.