Γράφουν η Ninoslava Bogdanović και ο Αναστάσιος Αραμπατζής

Παρόλο που η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο φαίνεται να είναι πρωτίστως τεχνολογικό ζήτημα, τελικά περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς μπορούν να θέσουν ακούσια σε κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες και συστήματα μέσω τακτικών κοινωνικής μηχανικής ή λαθών. Αυτή η παραδοχή υπογραμμίζει την ανάγκη ενδυνάμωσης των ατόμων με κατάλληλες τεχνολογίες και εκπαίδευση ευαισθητοποίησης.

Εκτός από τις προκλήσεις που θέτουν οι προηγμένοι επιτιθέμενοι και τις τεχνικές πτυχές της εφαρμογής του ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA), το πραγματικό εμπόδιο έγκειται στην έμπνευση των ατόμων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ώστε να υιοθετήσουν αυτό το κρίσιμο χαρακτηριστικό ασφαλείας. Δυστυχώς, πολυάριθμες αναφορές δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του MFA.

Ενώ το 56% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει εφαρμόσει MFA, αυτό περιορίζεται κυρίως σε προνομιούχους και απομακρυσμένους υπαλλήλους. Είναι σοκαριστικό ότι μόνο το 8% των υψηλόβαθμων στελεχών χρησιμοποιούν MFA στις διάφορες εφαρμογές και συσκευές τους. Ωστόσο, το ζήτημα επεκτείνεται πέρα από το εταιρικό πεδίο. Ακόμη και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραμελούν τις βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση των διαδικτυακών λογαριασμών και των προσωπικών τους πληροφοριών. Για παράδειγμα, μόλις το 2,6% των χρηστών του Twitter έχουν ενεργοποιήσει MFA για τους λογαριασμούς τους.

Διάφοροι λόγοι συμβάλλουν σε αυτή την επικίνδυνη συμπεριφορά:

  • Προκλήσεις εφαρμογής και ενσωμάτωσης: Η πολυπλοκότητα της ενσωμάτωσης του MFA στις καθημερινές επιχειρησιακές ροές εργασίας το καθιστά δύσκολο έργο.
  • Αναποτελεσματική επικοινωνία: Η σημασία της εφαρμογής του MFA δεν βρίσκει αποτελεσματική απήχηση στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
  • Λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Ορισμένα άτομα έχουν πεποιθήσεις όπως “δεν θα μου συμβεί” ή “δεν έχω τίποτα να κρύψω”, υπονομεύοντας την αντιληπτή ανάγκη για MFA.
  • Φόβος και αβεβαιότητα: Ο εκφοβιστικός χαρακτήρας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αποξενώνει τα άτομα από την ενεργό συμμετοχή σε μέτρα προστασίας.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωριστεί ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνολογία ή τις διαδικασίες. Ενώ η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει μόνο ένα ορισμένο επίπεδο προστασίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να παρέχουν την κατανόηση του πλαισίου που είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό και την πρόληψη επιθέσεων. Με την παροχή των κατάλληλων εργαλείων, γνώσεων και υποστήριξης, οι οργανισμοί μπορούν να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό του εργατικού δυναμικού τους και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα που αγκαλιάζει και μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας.

Είναι σημαντικό να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία της ταυτότητας, ώστε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη των ψηφιακών τεχνολογιών. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου

Καλλιέργεια ψηφιακής νοοτροπίας

Για να ενδυναμωθούν τα άτομα, είναι ζωτικής σημασίας να καλλιεργηθεί μια ψηφιακή νοοτροπία εντός του οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας οργανωτικής κουλτούρας που αγκαλιάζει τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενθαρρύνει τον πειραματισμό και προωθεί τη συνεχή μάθηση. Δίνοντας έμφαση στην αξία της τεχνολογίας και στις δυνατότητές της να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές, οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν νέα εργαλεία και προσεγγίσεις, αποτελώντας ενεργούς συμμετέχοντες στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Καλλιέργεια νοοτροπίας κυβερνοασφάλειας

Για τη διασφάλιση των ψηφιακών μας ταυτοτήτων στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο, η ενδυνάμωση και η εμπλοκή των ατόμων στην κυβερνοασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. Κάθε οργανισμός διαθέτει μια κουλτούρα ασφάλειας και οργάνωσης, η οποία θα πρέπει να μετατραπεί σε θετική και προληπτική. Η επίρριψη ευθυνών στα άτομα για τα λάθη είναι αντιπαραγωγική. Ο απλός βομβαρδισμός των ανθρώπων με περισσότερη τεχνολογία επιδεινώνει την κατάσταση εισάγοντας περιττή πολυπλοκότητα. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα που γιορτάζει τις μικρές νίκες. Εστιάζοντας και στους τρεις τομείς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο -ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία- οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες μας μπορούν να γίνουν ασφαλέστερες και ισχυρότερες.

Παροχή ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης

Η επένδυση στην κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη είναι το κλειδί για την ενδυνάμωση των εργαζομένων ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει την προσφορά ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων και πόρων που εφοδιάζουν τα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων και πλατφορμών. Παρέχοντας συνεχείς ευκαιρίες μάθησης, οι οργανισμοί δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να ενημερώνονται για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να τις αξιοποιούν για να βελτιώνουν τις διαδικασίες εργασίας τους. Η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας δεν πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο “γιατί” (τις συνέπειες μιας παραβίασης), αλλά και στο “γιατί εγώ;”. Η πτυχή του “γιατί εγώ;”, παρέχει στα άτομα το πλαίσιο που απαιτείται για να κατανοήσουν τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τη δική τους ζωή. Χωρίς αυτή την κατανόηση, καθίσταται δύσκολο να επηρεαστεί το εσωτερικό κίνητρο των ανθρώπων, το οποίο είναι το κλειδί για την προώθηση αλλαγής συμπεριφοράς. Η κατανόηση των λόγων που κρύβονται πίσω από ορισμένες συμπεριφορές, ή την έλλειψη αυτών, είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εκπαίδευση ευαισθητοποίησης.

Προσαρμογή τεχνολογικών λύσεων στις ατομικές ανάγκες

Αναγνωρίζοντας ότι κάθε εργαζόμενος έχει μοναδικές απαιτήσεις και προτιμήσεις, οι οργανισμοί θα πρέπει να προσπαθούν να προσφέρουν τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή μιας σειράς εργαλείων και πλατφορμών προς επιλογή, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να επιλέξουν αυτά που ταιριάζουν καλύτερα με το στυλ εργασίας και τους στόχους τους. Οι προσαρμόσιμες διεπαφές, οι ευέλικτες ενσωματώσεις εφαρμογών και οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις χρήστη δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να βελτιστοποιήσουν την τεχνολογική τους εμπειρία για αυξημένη παραγωγικότητα.

Η ενδυνάμωση των ατόμων για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας είναι μια ισχυρή στρατηγική για τους οργανισμούς που στοχεύουν να ευδοκιμήσουν στην ψηφιακή εποχή. Καλλιεργώντας την ψηφιακή νοοτροπία, τη νοοτροπία της κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης, προσαρμόζοντας τις τεχνολογικές λύσεις, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, δίνοντας έμφαση στα οφέλη της αυτοματοποίησης και προωθώντας την καινοτομία, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου τα άτομα θα αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας στο έπακρο.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και για το πώς ο οργανισμός σας μπορεί να αναπτύξει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το MFA, κατεβάστε το τελευταίο μας έγγραφο, “Πως να επιλέξετε μία λύση Multi-Factor Authentication: Πώς να αντιμετωπίσετε τις ανθρώπινες και τεχνολογικές ανησυχίες“.