Ο Κωνσταντίνος Κακαβούλης και η Αλεξάνδρα Καραΐσκου εκπροσώπησαν τη Homo Digitalis σε συνάντηση με αντιπροσωπεία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέφτηκαν την Ελλάδα.

Μαζί με τους ευρωβουλευτές και άλλους συνεργάτες της κοινωνίας των πολιτών, συζητήσαμε για ζητήματα που αφορούν τη χρήση παρεμβατικών τεχνολογιών στους τομείς της αστυνόμευσης και της προτασίας συνόρων, ενώ αναπτύξαμε και επιχειρήματα αναφορικά με τις διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) και τις σχετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ορθή ρύθμιση των προκλήσεων που ανακύπτουν.