Το μέλος μας Αναστάσιος Αραμπατζής συμμετείχε σε σχετική έρευνα του Share Foundation για το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα αναφορικά με τη σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας.

Η ελληνική έννομη τάξη, όπως και πολλών γειτονικών χωρών, δεν περιλαμβάνει μια περιεκτική και σαφή διάταξη προστατεύοντας πρακτικά τις επιζώσες και τους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης μέσω εικόνας (#imagebasedsexualabuse).

Η έλλειψη ευθείας ρύθμισης ενός πλαισίου που θα ορίζει και θα διώκει το έγκλημα ως αυτοτελές καθώς και #advocacy μέθοδοι ερευνώνται στη συγκριτική μελέτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το SHARE Foundation. Η τελευταία εξέλιξη στην ελληνική πραγματικότητα (Άρθρο 346 ΠΚ) παρόλο το θετικό της πρόσημο, εντάσσει και πάλι το έγκλημα σε μια σωρεία παραβάσεων όπως αυτή της πλαστογράφησης εντείνοντας την ανάγκη για αυτοτελή ρύθμιση.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική έκθεση και να ενημερωθείτε για τις δύο χώρες που αναγνωρίζουν τη σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας ως ξεχωριστό ποινικό αδίκημα εδώ.