Γράφει η Κατερίνα Μεζίνη*

Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες του διαδικτύου χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Επικοινωνούμε με άλλα άτομα, κάνουμε τραπεζικές συναλλαγές, πραγματοποιούμε διαδικτυακές αγορές, ενημερωνόμαστε και ψυχαγωγούμαστε μέσω του διαδικτύου.

Φαίνεται φυσικό για μερικούς από εμάς, αλλά για άλλους είναι μια καθημερινή πρόκληση.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι βιώνουν αναπηρία. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 15% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Από την άλλη πλευρά, η δυσλεξία είναι η πιο συχνή μαθησιακή δυσκολία και, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση για τη Δυσλεξία, επηρεάζει περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Πόσο εύκολο είναι για αυτά τα άτομα να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες που προσφέρει;

Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, η αναπηρία είναι η κατάσταση την οποία βιώνει ένα άτομο λόγω φυσικών και κοινωνικών φραγμών που θέτει η ίδια η κοινωνία.

Ως «προσβασιμότητα», γενικά, ορίζεται «το χαρακτηριστικό του φυσικού, δομημένου και ψηφιακού περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα – χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα − να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.»

Ο όρος προσβασιμότητα στο διαδίκτυο (Web Accessibility), σημαίνει ότι οι ιστότοποι και οι τεχνολογίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να τα χρησιμοποιούν και να έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους υπόλοιπους χρήστες.

Η προσβασιμότητα στον ιστότοπο είναι η ανάγκη οι ιστότοποι να χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθούν την αντίληψη, την κατανόηση, την πλοήγηση και την αλληλεπίδραση ενός ατόμου με αναπηρία στον ιστότοπο. Η προσβασιμότητα θα πρέπει να ενσωματώνεται εξ αρχής  στη διαδικασία ανάπτυξης και σχεδιασμού του διαδικτύου αντί να προσπαθούν τα ίδια τα άτομα να την προσαρμόσουν εκ των υστέρων.

Η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού (W3C) έχει εκδώσει Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG) με σκοπό τη δημιουργία μιας σειράς διεθνώς κοινών κατευθυντήριων γραμμών που διέπουν τα πρότυπα προσβασιμότητας του περιεχομένου του Ιστού.

 

Το φάσμα των βλαβών που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο είναι πολύ ευρύ. Συνοπτικά:

1. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Τόσο η τύφλωση όσο και άλλες διαταραχές της όρασης όπως η μειωμένη όραση, η αχρωματοψία, ο καταρράκτης, το γλαύκωμα καθιστούν δύσκολη την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες και να καταστεί ο ιστότοπος προσβάσιμος μπορούν να χρησιμοποιηθούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, ηχητικές περιγραφές αλλά και εργαλεία μεγέθυνσης οθόνης.

Ωστόσο με τη χρήση τέτοιων εργαλείων, πολλοί ιστότοποι ενδέχεται είτε να δυσλειτουργούν  (π.χ όταν το κείμενο αλλάζει μέγεθος, μπορεί να χαλάσει η διάταξη του ιστότοπου) είτε να μην λειτουργούν καθόλου. Σύμφωνα με τις οδηγίες WCAG 2.1 AA, οι ιστότοποι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν μέγεθος έως και 200% παραμένοντας πλήρως λειτουργικοί.

Επιπλέον, πολλές οπτικές παθήσεις δυσχεραίνουν την αντίληψη της αντίθεσης. Οι σχεδιαστές ιστοσελίδων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους αυτή την παράμετρο κατά τον χρωματικό σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας και ως εκ τούτου να μην χρησιμοποιούν μικρές διαβαθμίσεις στο χρώμα.

 

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Το περιεχόμενο ήχου και βίντεο αποτελεί πρόκληση για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Όπως όλες οι αναπηρίες, έτσι και τα προβλήματα ακοής ποικίλλουν. Ορισμένοι άνθρωποι είναι κωφοί, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν μικρή απώλεια ακοής.

Τα συνήθη εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ατόμων με προβλήματα ακοής στο διαδίκτυο είναι τα εξής:

α) Λεζάντες και υπότιτλοι: Οι λεζάντες πρέπει να είναι σαφείς και ορατές, με καλή αντίθεση σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες εικόνες και με καλά αναγνώσιμο μέγεθος γραμματοσειράς. Ένας τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι λεζάντες είναι ευανάγνωστες είναι να τοποθετούνται σε σκουρόχρωμο φόντο για να αποφευχθεί η ανάμειξη του κειμένου με τις εικόνες.

Πολλές πλατφόρμες βίντεο, όπως το YouTube, είναι σε θέση να δημιουργούν αυτόματα λεζάντες. Ωστόσο, αυτές οι αυτόματα δημιουργούμενες λεζάντες δεν είναι πάντα αξιόπιστες, καθώς η τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας ενδέχεται να ανιχνεύσει εσφαλμένα τις λέξεις.

β) Περιγραφές: Οι περιγραφές είναι λεπτομερείς εκδόσεις κειμένου τόσο της ομιλίας όσο και άλλων ηχητικών πληροφοριών (όπως οι ήχοι του περιβάλλοντος, το γέλιο κ.λπ.) και χρησιμοποιούνται τόσο για περιεχόμενο βίντεο όσο και για περιεχόμενο ήχου.

 

3. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Τα άτομα με νευρολογικές διαταραχές μπορεί να έχουν προβλήματα στην προβολή πληροφοριών, στην πραγματοποίηση ελεγχόμενων κινήσεων, καθώς και σε πολλά άλλα ζητήματα.

Παλαιότερα ήταν σύνηθες να βλέπουμε τρεμοπαίξιμο, αναβοσβήσιμο ή κινούμενο περιεχόμενο σε ιστότοπους ως έναν τρόπο να τραβήξουμε την προσοχή σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Το περιεχόμενο που τρεμοπαίζει μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις σε άτομα με φωτοευαίσθητη επιληψία. Ευτυχώς, αυτή η σχεδιαστική πρακτική έχει σε μεγάλο βαθμό εγκαταλειφθεί.

 

4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ:

Πολλά άτομα με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές διαταραχές ενδέχεται να διαβάζουν ευκολότερα ορισμένες γραμματοσειρές, χρώματα ή αντιθέσεις. Για παράδειγμα, θεωρείται παγκοσμίως ότι είναι πιο δύσκολο για τους δυσλεκτικούς να διαβάσουν γραμματοσειρές τύπου Serif. Καλύτερες επιλογές για γραμματοσειρές είναι αυτές της οικογένειας Sans Serif, όπως η Verdana.

Σημαντικό είναι επίσης να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να παρακάμπτουν τη διαμόρφωση του ιστοτόπου και να χρησιμοποιούν αντ’ αυτού τις δικές τους προτιμώμενες ρυθμίσεις.

 

5. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Τα άτομα με σωματικές αναπηρίες μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν προβλήματα στη χρήση του διαδικτύου. Ενδέχεται για παράδειγμα να μην είναι σε θέση να ελέγχουν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο και έτσι ο χρήστης μπορεί να βασίζεται σε προσαρμοστικές τεχνολογίες ή σε φωνητικές εντολές.

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. Οδηγία 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η ΕΕ δημοσίευσε την οδηγία 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των κινητών εφαρμογών των οργανισμών του δημόσιου τομέα[1] για την τυποποίηση και την εναρμόνιση του πλαισίου γύρω από την προσβασιμότητα των οργανισμών του δημόσιου τομέα στον Παγκόσμιο Ιστό και στα κινητά. Η εν λόγω οδηγία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4727/2020

Β. Οδηγία 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα[2] (European Accessibility Act) σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, αποσκοπεί στην εισαγωγή περισσότερων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και στη μείωση των τιμών των υπηρεσιών αυτών. Αυτή η πράξη είναι συμπληρωματική της οδηγίας 2016/2102 που αναφέρθηκε παραπάνω.

Είναι σημαντικό ότι η νέα οδηγία δεν εφαρμόζεται μόνο σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα, αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας θα καλύπτει προϊόντα και υπηρεσίες όπως υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες συσκευές επικοινωνίας, εξοπλισμό τηλεόρασης που σχετίζεται με υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, ΑΤΜ και τερματικά πληρωμών, τηλεφωνικές υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικά εισιτήρια, ηλεκτρονικά βιβλία κ.α.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων που παρέχουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. (π.χ. ΗΠΑ, Κίνα)

Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας προσδιορίζει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που θα πρέπει να τηρούν οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν επιβάλλει λεπτομερείς τεχνικούς περιορισμούς για να καταστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσβάσιμα. Αυτό επιτρέπει περιθώρια για καινοτομία και ευελιξία.

Το άρθρο 14 παρ. 1 στοιχείο β’ της Οδηγίας ορίζει πως οι απαιτήσεις προσβασιμότητας εφαρμόζονται μόνον στον βαθμό που η συμμόρφωση δεν συνεπάγεται την επιβολή δυσανάλογης επιβάρυνσης για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Ωστόσο, κατά την ενσωμάτωση και εφαρμογή της εν λόγω διάταξης θα πρέπει να γίνει ένας πολύ προσεκτικός καθορισμός των λόγων βάσει των οποίων θα μπορούν να χορηγηθούν εξαιρέσεις από τη συμμόρφωση με την απαίτηση της προσβασιμότητας, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία. Η υποχρέωση εφαρμογής της προσβασιμότητας θα πρέπει να είναι άνευ όρων.

Η τελική προθεσμία για τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας και να την ενσωματώσουν στη δική τους νομοθεσία ήταν η 28η Ιουνίου 2022. Στην Ελλάδα η εν λόγω οδηγία δεν έχει ενσωματωθεί μέχρι και σήμερα.

Μόλις την 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 21:30 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών». Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:30.

Η προθεσμία συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς αναμένεται να λήξει στις 28 Ιουνίου 2025.  Από τις 28 Ιουνίου 2025, οι πελάτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ή αρχών εάν οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα δεν τηρούν τους νέους κανόνες.

Στόχος της διασφάλισης της προσβασιμότητας είναι η άρση όλων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα σε όλες τις πτυχές της ζωής, να ζουν ανεξάρτητα,  με τη μέγιστη δυνατή αυτονομία,  και με τον ίδιο βαθμό ασφάλειας και άνεσης με όλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την ίση πρόσβαση -μεταξύ άλλων- στην πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών.

Ευτυχώς, υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες για τη μείωση ή την άρση των εμποδίων στην ψηφιακή τους πρόσβαση. Όπως εύστοχα έχει επισημάνει ο Tim Berners-Lee, διευθυντής του W3C και εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού: «Η δύναμη του Παγκόσμιου Ιστού έγκειται στην καθολικότητά του. Η πρόσβαση όλων, ανεξαρτήτως αναπηρίας, αποτελεί μια ουσιώδη παράμετρο.»

 

*Η Κατερίνα Μεζίνη είναι απόφοιτη του τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Πηγές:

 1. Μαρία Σαπαρδάνη, «Η έννοια της αναπηρίας υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ για την απαγόρευση των διακρίσεων: μία πολυδιάστατη προσέγγιση με κοινωνικές προεκτάσεις» σε: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τεύχος 1ο, 2019.
 2. W3C, «Introduction to Web Accessibility: What is Web Accessibility», διαθέσιμο στο: https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/#what
 3. Ιωάννης Μπασδέκης, Συνδικαλιστική εκπαίδευση στελεχών αναπηρικού κινήματος: Ηλεκτρονική προσβασιμότητα και αναπηρία, 2013, διαθέσιμο στο: https://www.esamea.gr/multimedia/must-see/39-publications/books-studies/520-ekpaideytiko-egxeiridio-no-6-ilektroniki-prosbasimotita-kai-anapiria-toy-ioanni-mpasdeki
 4. ΑΚΕΘ, «Γιατί η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο είναι τόσο σημαντική και τι μπορείς να κάνεις για να την επιτύχεις», 2020, διαθέσιμο στο: https://www.aketh.gr/nea/prosvasimotita
 5. Harshal V. Patil, «Web accessibility issues and challenges for disabled Person», International Journal of Computer Research and Technology, Volume 7, issue 1, 2021, διαθέσιμο στο:
 6. basponccollege.org/ClgIJCRTJournals/IJCRT/IJCRT%202021.pdf#page=63
 7. https://eur-lex.europa.eu/
 8. European Commission, European accessibility act, διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en
 9. Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας(ΕΑΠ), ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) με θέμα «Προσβασιμότητα και ασφάλεια: ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2019/882 στο εθνικό δίκαιο», 6 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμη στο: https://www.amea.gov.gr/opinions/4
 10. https://www.w3.org/TR/WCAG21/#abstract
 11. http://www.opengov.gr/ypoian/?p=13504

 

[1] Γνωστή εν συντομία ως Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό.

[2] ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2019/882 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2019.