Στις 9 Ιουνίου 2022, η Homo Digitalis κατέθεσε τις παρατηρήσεις της ενώπιον των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2030.

Με την τοποθέτηση της, η Homo Digitalis εστιάζει τόσο σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων που ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την διασφάλιση της Οδικής Ασφάλειας, όπως καμερών επιτήρησης, τηλεματικής, ειδικών αισθητήρων, και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και σε θέματα που αφορούν τη χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως συστήματα μηχανικής εκμάθησης για την μετατροπή δεδομένων σε χρήσιμους δείκτες για τον τομέα της Οδικής Ασφάλειας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ομάδα των μελων της Homo Digitalis για την εθελοντική προσφορά τους στη συγγραφή και κατάθεση των εν λόγω παρατηρήσεων. Οι συντακτική ομάδα απαρτίστηκε από τα εξής μέλη: Καλλιόπη Τερζίδου, Κλαίρη Γραμμένου, Αιμιλία Γιβροπούλου, Ιωάννης Κροντήρης, και Φωτεινή Μπαλαδήμα.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο των παρατηρήσεων της Homo Digitalis σε μορφή PDF εδώ.

Μπορείτε να δείτε τις παρατηρήσεις μας όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό χώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εδώ.