Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση συλλογής υπογραφών για την Πρωτοβουλία #ReclaimYourFace, η οποία έλαβε χώρα στις 4/6 στην Αθήνα.

Η εκδήλωση ήταν μία εξαιρετική ευκαιρία για να ενημερώσουμε το κοινό για τις σημαντικές προκλήσεις που ανακύπτουν από τη χρήση τεχνολογιών βιομετρικής παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους και τους κινδύνους που απορρέουν για τη Δημοκρατία και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Μετά την εκδήλωση συναντηθήκαμε με τα μέλη της Homo Digitalis για να γιορτάσουμε τα τέσσερα χρόνια δράσεων της Homo Digitalis, και να οργανώσουμε μελλοντικές δραστηριότητες!