Σήμερα, 53 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της Homo Digitalis, απέστειλαν ανοιχτή επιστολή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία καλούμε τα μέλη του να υποστηρίξουν την απαγόρευση τεχνολογιών μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης στις διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο της εκστρατείας Reclaim Your Face και έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει τα μέλη του ΕυρΚοιν για τους κινδύνους που ανακύπτουν για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, καθώς και να τους ζητήσει την έμπρακτη στήριξή τους στην απαγόρευση της χρήσης τους κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανοιχτή επιστολή εδώ.