Άλλη μία μεγάλη επιτυχία της Homo Digitalis!

Μετά από την καταγγελία που είχαμε καταθέσει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2019 και την ενδελεχή έρευνα των διατάξεων του ν.4624/2019 από την τελευταία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη στην Ελλάδα επειδή δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2016/680 για την επιβολή του νόμου και τις προθεσμίες για την αποθήκευση των δεδομένων.

Πλέον η χώρα μας έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να άρει την παραβίαση του δικαίου της ΕΕ που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.