Την Τετάρτη 2 Μαρτίου, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ξεκίνησε να έρευνα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων ΥΠΕΡΙΩΝ και ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχημένη υποβολή αιτήματος που κατέθεσαν στις 18 Φεβρουαρίου οι οργανώσεις (ανά αλφαβητική σειρά) Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, HIAS Ελλάδος, και Homo Digitalis από κοινού με την Λέκτορα του Queen Mary University of London Δρ. Νιόβη Βάβουλα ενώπιον του Προέδρου της ΑΠΔΠΧ, η Αρχή απεύθυνε επικοινωνία στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία το καλεί να την πληροφορήσει άμεσα για:

  • τη συγκεκριμένη νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας των συστημάτων ΥΠΕΡΙΩΝ και ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, και
  • τη διενέργεια μελέτης εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση προμήθειας συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου η διενέργεια μελέτης αντικτύπου αναφορικά με τη λειτουργία τους δέον να διενεργείται όχι μόνο πριν τη λειτουργία τους, αλλά και πριν την προμήθεια τους, ώστε να τηρούνται οι αρχές της προστασίας των δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Όπως αναφέρει η ΑΠΔΠΧ, μαζί με το αίτημα έρευνας που είχαμε καταθέσει είχε λάβει και σχετικό αίτημα ενημέρωσης από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (LIBE Committee) σχετικά με τις τεχνολογίες επιτήρησης που χρησιμοποιούνται εν γένει στα σύνορα της χώρας μας.

Θυμίζουμε ότι το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ θα αποτελέσει το σύστημα διαχείρισης αιτούντων άσυλο αναφορικά με όλες τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και θα έχει την ευθύνη του ελέγχου πρόσβασης (είσοδος – έξοδος μέσω τουρνικέ ασφαλείας, με επίδειξη ατομικής κάρτας μετανάστη, μέλος ΜΚΟ, εργαζόμενου και ταυτόχρονη χρήση αποτυπώματος), της παρακολούθησης παροχών ανά αιτούντα άσυλο με χρήση ατομικής κάρτας (φαγητό, προμήθειες ρουχισμού κλπ) και των μετακινήσεων μεταξύ των ΚΥΤ, των ΚΕΔΝ και των Δομών Φιλοξενίας. Το σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ θα αποτελέσει το ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας περιμετρικά και εντός των εγκαταστάσεων, με χρήση καμερών και αλγορίθμων ανάλυσης συμπεριφοράς (Artificial Intelligence Behavioral Analytics).

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική επιστολή που απεύθυνε η ΑΠΔΠΧ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εδώ.