Τον Οκτώβριο του 2021, η Privacy International μαζί με τις οργανώσεις Homo Digitalis, The Border Violence Monitoring Network, International Federation for Human Rights (FIDH), και Sea-Watch υπέβαλαν καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, κα. Emily O’Reilly, καλώντας την να ερευνήσει προγράμματα που σχετίζονται με την παροχή εξοπλισμού παρακολούθησης και σχετικής τεχνογνωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτα κράτη.

Αυτές οι πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικούς κινδύνους για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ακτιβιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων, σε τρίτα κράτη, και με τη δράση μας επιδιώξαμε να ερευνήσουμε εάν τηρήθηκε άραγε η δέουσα επιμέλεια και πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες εκτιμήσεις αντικτύπου στα δικαιώματα του ανθρώπου  από τους οργανισμούς  της ΕΕ πριν διαμορφώσουν αυτά τα προγράμματα «συνεργασίας».

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια αποφάσισε να ερευνήσει την υπόθεσή μας και να ρίξει φως στις πρακτικές αυτές. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Θυμίζουμε ότι παράλληλα, είχαμε καταθέσει και ανοιχτή επιστολή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, κ. Wojciech Wiewiórowski, ενημερώνοντάς τον για τις δράσεις μας!