Αίτημα γνωμοδότησης προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για το 13033

Σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2020, η Homo Digitalis αιτήθηκε την έκδοση γνωμοδότησης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση του ειδικού αριθμού 13033 και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όλων των πολιτών που κινούνται εντός της ελληνικής επικράτειας στο πλαίσιο της αποστολής μηνυμάτων στον αριθμό αυτό.

Δεδομένης:

Είναι επιτακτική η άμεση έκδοση γνωμοδότησης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

Το πλήρες κείμενο του αιτήματος της Homo Digitalis είναι διαθέσιμο εδώ.